PROCEDURY AKTYWACJI KONT

DEFINICJE

 • Dystrybutor – firma Gamax
 • Odbiorca, klient – potencjalny lub aktualny klient firmy Gamax rozpoczynający współpracę za pomocą systemu Gamax.pl
 • System GAMAX.pl – oprogramowanie internetowe umożliwiające realizowanie autoryzowanych zamówień towarów przez Dostawcę na wniosek Odbiorcy.


ZAŁOŻENIA WSPÓŁPRACY

 • Dostęp do systemu Gamax.pl jest możliwy tylko dla klientów fizycznie zarejestrowanych w wewnętrznych systemach firmy GAMAX.
 • Dostęp do systemu jest opcjonalną formą współpracy obecnych klientów firmy GAMAX
 • Dostęp jest możliwy tylko i wyłącznie dla firm (ze względu na prawo o handlu drogą elektroniczną)
 • Dostęp do systemu GAMAX.pl jest umożliwiony na drodze zaproszenia lub wyrażenia chęci przez którąkolwiek ze stron do rozpoczęcia współpracy za pomocą dodatkowego – internetowego kanału transakcyjnego
 • Klient otrzymuje dostęp do systemu pod warunkiem podpisania Umowy o współpracy  (roboczo nazwanej Umową Dealerską) jednoznacznie określające zasady i warunki współpracy, kwestionariusz osobowy określający, kto ma uprawnienia i jest odpowiedzialny za składanie zamówień drogą elektroniczną oraz Regulamin samego systemu GAMAX.pl
I. Aktywacja konta

1. Klient otrzymuje od handlowca list z zaproszeniem do podpisania Umowy o współpracy. W umowie winny być zawarte punkty precyzujące zasady współpracy przy zamówieniach realizowanych kanałem internetowym.

Integralną częścią umowy muszą być ZAŁĄCZNIKI:

 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY zawierający informację o firmie, osobach reprezentujących firmę oraz: Adres korespondencyjny, Osoby uprawnione do składania zamówień (Imię, nazwisko, funkcja, telefon, email), Osoby uprawnione do odbioru towaru (opcjonalnie)

Uzupełnieniem Umowy powinien być Regulamin użytkownika systemu www.gamax.pl

2. Po podpisaniu i dostarczeniu dokumentów do Dystrybutora , a następnie po ich pomyślnej weryfikacji, Dystrybutor nadając Dealerowi  numer Klienta umożliwia uruchomienie procesu aktywacji konta w systemie www.gamax.pl. Wszelkie informacje niezbędne do uruchomienia systemu zostają drogą tradycyjną dostarczone Dealerowi  wraz z podpisanymi dokumentami.

3. W formularzu aktywacyjnym wprowadza się unikalny numer Klienta (identyfikator) oraz wygenerowane wcześniej hasło startowe.

4. Proces aktywacji wymaga potwierdzenie u Obsługi systemu www.gamax.pl

5. Dealerowi  otrzymuje potwierdzenie uruchomienia konta.

II. Dane klientów

1. Zmiana danych w systemie wymaga formy pisemnej (należy przygotować odpowiednie arkusze)

2. Dane Odbiorcy  zawierają informację o Płatniku jak i o Odbiorcy. Modyfikacja tych danych wymaga formy pisemnej (system automatycznie pobierze zmiany z wewnętrznego systemu Mobilnej sprzedaży

III. Dane o towarach, dostępności i rabatach

1. System automatycznie synchronizuje informacje o asortymencie już wprowadzonym na witrynę GAMAX.pl

2. Rabaty ustalane są według systemu grup rabatowych

3. Cena końcowa uzależniona jest od formy płatności – należy ustalić końcowe formy płatności:

 • Przedpłata na konto
 • Płatność gotówką przy odbiorze
 • Płatność przelewem z terminem